Contact Us

تاثیر کناف در آکوستیک کردن فضا

راه های بسیاری برای آکوستیک کردن فضای داخلی خانه یا محل کار ما طراحی شده است، تا سطح آسایش ساکنین فضای مورد نظرتامین گردد. در همین راستا با استفاده از متریال ها و راه حل های متفاوت می توان کار را با هزینه ای معقول و ظاهری مناسب به اجرا رساند. پانل های گچی سوراخ […]

تاثیر رنگ ها بر تناسبات فضای داخلی

اکنون با شرایط دنیای امروز استفاده از فضاهای داخلی نسبت به فضای خارجی بیشتر از گذشته اهمیت دارد. طبق مطالعات صورت گرفته 87% از مردم زندگی خود را در فضاهای داخلی سپری می کنند. محیط های دلپذیر تأثیر مثبتی بر روحیه و رفاه حال کاربران خود می گذارد ، همانطور که مکان های کم نور، […]

پنج قانون طلایی یک آشپزخانه ایده آل

1-مثلث طلایی آشپزخانه در یک آشپزخانه ایده آل وجود یک مثلث فرضی که به مثلث طلایی آشپزخانه معروف است ، الزامی است . گوشه های این مثلث محل قرارگیری اجاق گاز ، سینک و یخچال است ، بهترین فرم این مثلث ، متساوی الاضلاع می باشد که طول ساق های آن حداقل 5/1تا 2 متراست […]